KALP

چگونه موهای‌ خودتان‌ را كوتاه‌ كنید

 

 

 

شاید در شرایطی‌ قرار بگیرید كه‌ بخاطر مسائل‌ مالی‌ یا حتی‌ بی‌حوصلگی‌، دوست‌ نداشته‌ باشید به‌ آرایشگاه‌ بروید و زیر دست‌ كسی‌ قرار بگیرید كه‌ قرار است‌ موهایتان‌ را بی‌توجه‌ به‌ چیزی‌ كه‌ می‌گویید، كوتاه‌ كند.

 

شاید كوتاه‌ كردن‌ مو در ایران‌ چندان‌ گران‌ نباشد اما اگر در اروپا یا امریكا زندگی‌ می‌كنید با صرفه‌ جویی‌ در رفتن‌ به‌ آرایشگاه‌ می‌توانید مبلغ‌ قابل‌ توجهی‌ را پس‌انداز كنید.

 

برای‌ كوتاه‌ كردن‌ موی‌ خود به‌ چند وسیله‌ ساده‌ نیاز دارید؛ دو آینه‌ قدی‌ روبروی‌ هم‌، یك‌ آینه‌ كوچك‌ دستی‌، قیچی‌ و چند گیره‌ مو.

 

اگر قصد دارید پشت‌ موها را بلند نگه‌ دارید، در مورد اندازه‌ آن‌ تصمیم‌ بگیرید چون‌ باید بر اساس‌ میزان‌ بلندی‌ پشت‌ مو، به‌ جزییات‌ سر توجه‌ كنید.

 

بخشی‌ از مو را تا بالای‌ گوش‌ به‌ سمت‌ بیرون‌ بین‌ دو انگشت‌ بگیرید و به‌ كمترین‌ میزان‌ از بین‌ انگشتان‌ رد كنید. وقتی‌ به‌ اندازه‌ مورد نظر رسیدید و در مورد میزان‌ كوتاهی‌ مو تصمیم‌ گرفتید، به‌ این‌ فكر كنید كه‌ اگر فقط‌ یك‌ سانتیمتر از موی‌ خود را كوتاه‌ كنید، ممكن‌ است‌ بسیار كوتاه‌ تر از چیزی‌ باشد كه‌ در نظر داشتید. به‌ همین‌ دلیل‌ بهتر است‌ كه‌ برای‌ راه‌ افتادن‌ دست‌هایتان‌ هم‌ كه‌ شده‌، میلیمتری‌ جلوبروید و با خساست‌ كوتاه‌ كنید.

 

برای‌ اولین‌ فشار قیچی‌، زمانی‌ كه‌ تصمیم‌ گرفتید مثلا دو سانتیمتر از مویتان‌ را كوتاه‌ كنید، ابتدا نیم‌ سانتیمتر را بین‌ انگشتان‌ گرفته‌ و تصمیم‌ بگیرید. آنقدر كه‌ بقیه‌ مو بار دیگر بین‌ دو انگشت‌ جا شود و بتوانید با آنها همان‌ كار را بكنید. این‌ طرح‌ را بر اساس‌ چیزی‌ تعیین‌ كنید كه‌ می‌تواند نشانه‌ مشخصی‌ باشد؛ مثلا تا بالا یا دقیقا زیر لاله‌ گوش‌ یا بالای‌ خال‌ یا جوش‌ روی‌ گردن‌ و صورت‌. حالا وقت‌ چیدن‌ است‌. وقتی‌ اولین‌ دسته‌ مو را به‌ شكل‌ منظم‌ چیدید، همین‌ روش‌ را برای‌ بقیه‌ مو تكرار كنید و دقت‌ كنید كه‌ اندازه‌ و طول‌ آن‌ دقیقا مثل‌ هم‌ باشد.

 

وقتی‌ اندازه‌ مو در دو طرف‌ سر با هم‌ برابر شد، دست‌ نگه‌ دارید و به‌ دقت‌ به‌ سرتان‌ نگاه‌ كنید؛ راست‌، چپ‌، بالا و پایین‌ را در دو آینه‌ قدی‌ دقیقا بررسی‌ كنید. شاید چند تار از دستتان‌ در رفته‌ باشد كه‌ نیاز به‌ چیده‌ شدن‌ دارد یا فقط‌ یك‌ میلیمتر لازم‌ باشد از پشت‌ مو كم‌ شود.

 

اگر نیاز به‌ آراستن‌ دور گوش‌ یا پشت‌ گردن‌ دارید، می‌توانید با ماشین‌ ریش‌ تراش‌ درجه‌دار یا تیغ‌ برقی‌ درست‌ كار كنید. بعد می‌توانید اندازه‌ واقعی‌ و درست‌ را در دو طرف‌ درآورید. بالای‌ سر باید با قیچی‌ كوتاه‌ شود. اول‌ با آینه‌ دستی‌ به‌ دقت‌ به‌ آن‌ نگاه‌ كنید و اندازه‌ مورد نظرتان‌ را با همان‌ روش‌ قبلی‌ پیدا كنید. دستتان‌ را روی‌ طول‌ مورد نظر برای‌ كوتاه‌ كردن‌ ثابت‌ نگه‌ دارید و وقتی‌ مطمئن‌ شدید، آینه‌ را بگذارید و قیچی‌ را بردارید. باز هم‌ با خساست‌ كوتاه‌ كنید و دوباره‌ با آینه‌ چك‌ كنید.

 

این‌ روش‌ را روی‌ بقیه‌ بخش‌های‌ بالا و پشت‌ سر پیاده‌ كنید. بخش‌هایی‌ از مو را كه‌ مزاحم‌ كار می‌شوند و هنوز نوبت‌ كوتاه‌ شدنشان‌ نرسیده‌ با گیره‌ مو جمع‌ كرده‌ و جایی‌ بگذارید كه‌ وسط‌ كار لابه‌ لای‌ دست‌ و قیچی‌ نیایند.

منبع:hamparvaz.com

فروشگاه مارکت سنتر