KALP

پوستتان را زیاد چرب نکنید !

 

 

در حالت طبیعی همیشه باید مقداری چربی در سطح پوست وجود داشته باشد. غدد چربی به طور مرتب این وظیفه را انجام می دهند و هرگاه این قشر چربی از میان برود چربی از میان رفته را تجدید می کنند از این رو توصیه می شود که از زیاد چرب کردن پوست خودداری کنید، زیرا این عمل به طور طبیعی نجام می گیرد.

 

گاه اتفاق می افتد که غدد چربی بیشتری ترشح می کنند و سرانجام کار به جایی می رسد که این غدد بی اندازه بزرگ می شوند و به طور دائم چربی ترشح می کنند در این حالت میباشد که به نظر می رسد به پوست صورت روغن مالیده اند.

 

پوست چرب

 

باید دانست که هر یک از غدد چربی با تعدا د زیادی از انتهای رشته های عصبی مربوط میباشد و از ین رو به آسانی می توان به اهمیت عامل عصبی در ازدیاد ترشح چربی پی برد. در پوستهای چرب، طبقه روپوست ضخیم می شود ولی به خاطر مقدار زیاد چربی، سختی پوست احساس نمی شود.

منبع:سایت بیتوته

فروشگاه مارکت سنتر