KALP

نكات مهم برای داشتن ناخنهای سالم


 

 

1) از رژیم غـذایی متـعــادل كــه شــامــل مقادیر فراوان از میوه ها و سبزیجات تازه، حبوبات و گوشت لخم میباشد اســتفاده كنید.


 

2) هــنـگـام انـجام وظـایف خـانه به ویــژه شستن ظرفها از دستكش استفاده كنید.

 

3) ناخن را با برس ویژه تمیز كنید مخصوصا پس از كار با مواد كثیف.

 

4) برای سوهان كشیدن ناخنهایتان از سوهانهای نرم و ظریف استفاده كرده و هـیچگاه ناخنها را در دو جهت سوهان نكشید. ناخن هـا را تنها از سـمـت گوشـه به طرف مركز ناخن در یك جهت سوهان بكشید.

 

5) از ناخنها استفاده ابزاری نكنید مثلا از آنها برای بیرون آوردن منگنه استفاده نكنید.

 

6) ناخنها را خشك و تمیز نگاه دارید این كار كمك میكند تا باكتریها و قارچها روی ناخنها تجمع پیدا نكنند.

 

ناخن سالم

 

7) اگر ناخنهای پایتان ضخیم بوده و كوتاه كردن آنها دشوار میباشد آنها را درون مخلوط آب و نمك گرم(یك قاشق چای خوری نمك در نیم لیتر آب) فرو ببرید. این كار باعث نرم شدن آنها میگردد.

 

8) ناخنها را برای دارا بودن حداكثر استحكام بـاید بـطور مستقیم كوتاه كرده و اندكی در گوشه ها گرد شوند.

 

9) هیچگاه كوتیكول ناخن را جدا نسازید چون این كار باعث ایجاد عفونت میگردد.

 

10) از جویدن ناخنها خودداری كنید.

 

 

 

منبع:سایت بیتوته

فروشگاه مارکت سنتر